Completorium Cassoviense 37

Posted in Completorium Cassoviense April 1, 2014 at 2:13 PM

Aprílovým completoriom sa začína už štvrtý ročník tohto nášho pravidelného podujatia.

Prijmite pozvanie do Kaplnky sv. Michala archanjela v nedeľu 6.4.2014 o 19:00.

Completorium Cassoviense 37

Music of the Medieval Rites — Gregoriana on Radio

Posted in Concerts March 26, 2014 at 7:27 PM

Dear Friends, our Euroradio concert from the Project “Music of the Medieval Rites” is going to be broadcasted on several Radios on 31st of March at 7PM CET.

Here is the list of the known ones:

The Programme of the Concert:

 1. Offertorium “Custodi me Domine” (Oldroman)
 2. Antiphona “Mandatum novum do vobis” with Psalm 119 (Gregorian + Polyphony — anonymous — from AHS Codex)
 3. Lectio Jonae cum Cantico (Beneventan)
 4. Graduale “Christus factus est” (Gregorian)
 5. Graduale “Christus factus est” (Oldroman)
 6. Canticum trium puerorum (Beneventan)
 7. Popule meus (Beneventan, Oldroman, Gregorian)
 8. Alleluia “Confiemini Domino” (Polyphony — anonymous — from AHS Codex)
 9. Exultet iam angelica (Gregorian, Beneventan)
 10. Antiphona “Cenantibus autem” (Polyphony — anonymous — from AHS Codex)
 11. Magnificat primi toni (Orlando di Lasso — from Košice Polyphonic Collection I)

(AHS Codex stands for: Anna Hansen Schuman Codex — Bratislava 1571)

Completorium Cassoviense 36

Posted in Completorium Cassoviense March 3, 2014 at 8:31 PM

Marcové completorium sa uskutoční v prvú pôstnu nedeľu — 9.3.2014 o 19:00. V koncertnej polhodinke zaznie — už tradične — aj slávne Miserere (Gregorio Allegri).

Completorium Cassoviense 36

Completorium Cassoviense 35

Posted in Completorium Cassoviense February 6, 2014 at 9:38 AM

Februárové completorium s koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru Gregoriana sa uskutoční 9.2.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.

Music of the Medieval Rites

Posted in Concerts January 16, 2014 at 3:51 PM

Hudba stredovekých rítov je názov medzinárodného projektu, ktorého cieľom je priblížiť hudbu, ktorá sa používala pri kresťanských obradoch počas prvého milénia — pred zavedením jednotného rímskeho obradu.

V rámci tohoto projektu sa uskutoční spolu šesť koncertov v šiestich európskych krajinách (Francúzsko, Veľká Británia, Fínsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko). Jeden z nich sa uskutoční v nedeľu 26.1.2014 o 18:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

V podaní vokálneho súboru Gregoriana tu zaznie starorímskybeneventský chorál v konfrontácii s gregoriánskym chorálom. Celý program je zostavený zo spevov Veľkého týždňa a bude doplnený o polyfónne diela z kódexu Anny Hansen Schuman (Bratislava 1571) a z Košického polyfónneho zborníka (1598).

Všetkých šesť koncertov bude zaznamenaných miestnymi rozhlasovými stanicami a odvysielaných v rámci programu Európskej vysielacej únie (EBU).

Viac informácií na stránke projektu: musicofthemedievalrites.com

Graduale “Christus factus est” v starorímskej verzii.
Cologny, Fondation Martin Bodmer,
Cod. Bodmer 74, f. 75r – Gradual · Tropary · Sequentiary.
(http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0074)

Completorium Cassoviense 34

Posted in Completorium Cassoviense January 1, 2014 at 6:09 PM

Januárové completorium s vianočnou koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru Gregoriana sa uskutoční v nedeľu 5.1.2014 o 19:00.

Harmonia Pastoralis

Posted in Concerts December 9, 2013 at 9:54 AM

Koncert Harmonia Pastoralis

Srdečne Vás pozývame na predvianočné koncerty pod názvom Harmonia Pastoralis, v ktorých vokálny súbor Gregoriana v spolupráci so súborom Ritornello pod vedením jeho umeleckého vedúceho Michaela Pospíšila uvedie pamiatky zo slovenských zborníkov 18. storočia.

Hlavným bodom programu je Missa in F františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka (1736 — 1789). Toto jeho dielo (donedávna pripisované jeho spolubratovi Edmundovi Paschovi) jedinečným spôsobom prepája prvky európskeho baroka so slovenským folklórom.

Koncerty sa uskutočnia v nasledovných mestách a termínoch:

 • Bardejov, bazilika sv. Egídia, 21.12.2013 o 15:30
 • Prešov — Nižná Šebastová, farský kostol Najsv. mena Ježiš a Mária, 21.12.2013 o 19:00
 • Košice — Seminárny kostol sv. Antona paduánskeho (františkánsky), 22.12.2013 o 18:00

Vstup na všetky koncerty je voľný.
Srdečne pozývame Vás i Vašich priateľov.

Na plagáte je použitý betlehem zo šúpolia z dielne Márie Teplanovej z Levíc, fotka vznikla v ateliéri Meraja, grafické spracovanie Patrik  Dudits.
Do pozornosti dávame aj pekný článok Ľudovíta Petraška o Jurajovi Zrunekovi vo Farskom liste z Nižnej Šebastovej.

Completorium Cassoviense 33

Posted in Completorium Cassoviense December 2, 2013 at 9:03 PM

Adventné completorium s adventnou koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru Gregoriana v nedeľu 8.12.2013 o 19:00.

Completorium Cassoviense 32

Posted in Completorium Cassoviense November 15, 2013 at 7:44 PM

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia v nedeľu 17.11.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach. V koncertnej polhodinke vystúpi košická dievčanská schola s názvom Voces Gregorianae Casovienses pod vedením Jána Veľbackého.

Voces Gregorianae Cassovienses

Bez šepkára

Posted in Events October 18, 2013 at 9:02 AM