Návod na čítanie kvadratickej notácie

Posted in Download, Notation, Resources at 12:00 AM

Ukážka kvadratickej notáciePre začiatočníkov dávame k dispozícii
návod na čítanie kvadratickej notácie.

Návod vychádza z knihy Miroslava Venhodu: “Úvod do studia gregoriánského chorálu” (Vyšehrad, Praha 1946), zohľadňuje ale súčasné poznatky z tejto oblasti.

Víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Posted in Classes, Gregorian Chant, Gregoriana at 12:00 AM

Združenie Gregoriana zorganizovalo v termíne 1.-3.4.2005

víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Kurz viedol pán Jiří Hodina z Prahy.
Obsahom kurzu bola stručná história gregoriánskeho chorálu,
gregoriánska semiológia, základné formy a repertoár,
ale najmä praktický prednes chorálu.

Read the rest of this entry »