Návod na čítanie kvadratickej notácie

abgelegt in Download, Notation, Resources um 0:00

Ukážka kvadratickej notáciePre začiatočníkov dávame k dispozícii
návod na čítanie kvadratickej notácie.

Návod vychádza z knihy Miroslava Venhodu: “Úvod do studia gregoriánského chorálu” (Vyšehrad, Praha 1946), zohľadňuje ale súčasné poznatky z tejto oblasti.

Víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

abgelegt in Kurse, Gregorianischer Choral, Gregoriana um 0:00

Združenie Gregoriana zorganizovalo v termíne 1.-3.4.2005

víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Kurz viedol pán Jiří Hodina z Prahy.
Obsahom kurzu bola stručná história gregoriánskeho chorálu,
gregoriánska semiológia, základné formy a repertoár,
ale najmä praktický prednes chorálu.

Rest dieses Artikels lesen »