Víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Posted in Classes, Gregorian Chant, Gregoriana at 12:00 AM

Združenie Gregoriana zorganizovalo v termíne 1.-3.4.2005

víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Kurz viedol pán Jiří Hodina z Prahy.
Obsahom kurzu bola stručná história gregoriánskeho chorálu,
gregoriánska semiológia, základné formy a repertoár,
ale najmä praktický prednes chorálu.

JIŘÍ HODINA – pôvodnou profesiou poľnohospodársky inžinier, absolvoval Pražské konzervatórium. Na Conservatoire de Paris potom vyštudoval s prvou cenou dirigovanie gregoriánskeho zboru. Od roku 1987 bol členom súboru Schola Gregoriana Pragensis, v roku 1997 založil ženský vokálny súbor Schola Benedicta. Je členom súboru Choeur Grégorien de Paris, s ktorým sa pravidelne zúčastňuje veľkonočnej liturgie Svätého týždňa v juhofrancúzskom kláštore Fontfroide. Bol jedným zo spoluzakladajúcich členov Českomoravskej hudobnej spoločnosti (dnes Čechomor); tú neskôr opustil a založil vlastnú skupinu Marcipán, ktorá sa venuje interpretácii českých a moravských ľudových piesní. Viedol odborné semináre na Univerzite Hradec Králové a na Karlovej Univerzite v Prahe. V júli roku 2003 usporiadal 1. ročník letných kurzov gregoriánskeho chorálu nazvaných Canta et ambula. Nechajte sa inšpirovať jeho textami k tomuto kurzu: chorál 1. časť, chorál 2. časť, chorál 3. časť.

Tento kurz podporila Společnost pro duchovní hudbu Praha.

Prípadní záujemci o podobný kurz nás môžu kontaktovať na adrese

2 Comments »

  1. Gregoriana » Schola Benedicta said,

    3 January 2007 at 7:53 PM

    […] Umeleckým vedúcim súboru je Jiří Hodina, bývalý člen súboru Schola Gregoriana Pragensis, absolvent odboru dirigovanie gregoriánskeho chorálu na parížskom konzervatóriu (Conservatoire Nationale Superieur de Musique de Paris), ktorého už mali možnosť spoznať aj účastníci nášho kurzu v roku 2005. Do pozornosti odporúčam jeho články. […]

  2. Pat Malone said,

    2 March 2017 at 8:05 PM

    I’m 86 and love music, including the peaceful calming Gregorian chants, one of them is modern music but others are inLatin. I buy my music from Itunes nowadays, don’t get to the shops nowadays. Peace be with you.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment