Historie gregoriánského chorálu

Posted in Gregorian Chant, History at 10:06 PM

Seriál s týmto názvom vydal časopis Harmonie v roku 2002. Jednotlivé časti sú dostupné na týchto stránkach:

 Sv. Gregor veľký s holubicou
 1. Počátky křesťanského jednohlasu
 2. Chorál a francká říše
 3. Život v rytmu officia
 4. Nové formy středověkého jednohlasu
 5. Století velkých změn
 6. Co daly české země chorálu
 7. Chorální kouzla českého kalicha
 8. Liturgické hry
 9. Chorál v éře literátských bratrstev
 10. Chorál po Tridentském koncilu
 11. Novodobý chorál

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment