The Schøyen Collection

Posted in Manuscripts, Notation at 9:11 PM

Ukážka beneventskej notácieKrásne ukážky zo súkromnej zbierky historických rukopisov sú k dispozícii na stránke The Schøyen Collection.

Okrem ukážok z mnohých iných oblastí je medzi hudobnými rukopismi viacero reprodukcií chorálnej neumatickej notácie, napríklad St. Gallenskej, aquitánskej, beneventskej, germánskej (hufnagel), ostrihomskej a ďalších.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment