Veľký Piatok 2006

Posted in Events, Gregorian Chant, Gregoriana at 11:40 PM

2006_Piatok01 14. apríla 2006 v rámci veľkopiatočných obradov účinkoval vokálny ansámbel Gregoriana v kostole Dominikánov v Košiciach.

2006_Piatok03 2006_Piatok04 2006_Piatok05 2006_Piatok06 Gregoriana prispela prednesom nasledujúcich spevov:      

  • graduale “Christus factus est” (muži)
  • latinské pašie s polyfónnymi vsuvkami (T. L. da Victoria)
  • Improperia (striedavo ženská a mužská schola)
  • “Vere languores nostros” (T. L. da Victoria)

Viachlasy dirigoval Šimon Marinčák, chorálne kusy viedol Marek Klein. Prednesom Kristových slov v pašiách vypomohol Marek Gurbaľ. Pri obradoch účinkoval aj miestny miešaný zbor.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment