Spevy na prijímanie

Na stránke americkej asociácie chrámovej hudby – “The Church Music Association of America” sú k dispozícii na stiahnutie spevy na prijímanie v kvadratickej notácii. Antifóny sú presným prepisom z Graduale Romanum (1974), žiaľ spolu s iktami (pre vysvetlenie viď: návod na čítanie kvadratickej notácie). Zreteľným prínosom je však doplnenie o príslušné verše žalmu (v GR nájdeme pri speve na prijímanie iba odkaz na potrebný žalm a jeho verše). Verše žalmu sú prevzaté z “vulgata nova”.
V čase písania tohto príspevku je k dispozícii 57 súborov vo formáte pdf, ďalšie by mali postupne pribúdať. Užitočnou pomôckou (nie len k spevom na prijímanie) sú znotované nápevy doxológie (Gloria Patri).

Autorom je Richard Rice, vedúci súboru Canticum Novum Schola – Washington, USA.

  1. Podľa informácií CMAA by už k dnešnému dňu mali byť k dispozícii “communia” na všetky nedele a sviatky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *