Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi

Posted in Events, Gregorian Chant at 10:41 PM

Katedra hudobného umenia pedagogickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje konferenciu na tému: Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi, ktorá sa uskutoční v Ružomberku v dňoch 26.-28.10.2006. Viac informácií na stránke katedry.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment