Gregoriana.sk multilingual

Pomocou modulu polyglot sa podarilo upraviť naše stránky tak, aby bolo možné prispievať vo viacerých jazykoch súčasne. Zatiaľ nie je dotiahnuté všetko – zvlášť jednotlivým príspevkom chýbajú ich preklady – ale podmienky sú už vytvorené.

Pribudla teda možnosť zvoliť si jazyk a na základe tejto voľby sa bude stránka hlásiť vo zvolenom jazyku. V tomto jazyku sa zobrazí aj príspevok, ak táto jeho jazyková verzia bude k dispozícii.

Pokúsime sa nové príspevky pridávať v troch jazykových verziách (slovenčina, angličtina, nemčina) a staršie príspevky tiež postupne preložiť. Pripomienky k formuláciám, ako aj pomoc pri prekladaní je vítaná.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *