Psalterium – new church music magazine english german

Tématika: Chrámová hudba o 21:47

Společnost pro duchovní hudbu nám zaslala nasledujúcu správu, ktorú dávame do pozornosti všetkým záujemcom o chrámovú hudbu:

Vážení členové Společnosti pro duchovní hudbu,
vážení členové jednoty Musica Sacra,
vážení chrámoví i jinak duchovní hudebníci a nečlenové,
vážení fandové duchovní hudby vůbec,

předem dovolte, abych se omluvil za tento nevyžádaný e-mail, k jakému se neuchyluji často, ale informace, kterou Vám chci předat snad jeho zaslání opravňuje.

O letošních Vánocích vychází nulté číslo časopisu “PSALTERIUM – zpravodaj pro duchovní hudbu”. Tento tištěný časopis bude zasílán zájemcům poštou. Členům SDH a MS a předplatitelům časopisu Varhaník zdarma, ostatním za předplatné 200 Kč/rok.

Zájem o tuto nabídku můžete projevit na webových stránkách http://zpravodaj.sdh.cz/ kde také najdete více podrobností.

Věřím, že časopis shledáte kvalitním, zajímavým a čtivým. Proto byste nám udělali velkou radost, kdybyste na tyto skutečnosti upozornili všechny své známé a kolegy (chrámové) muzikanty a zpěváky, o kterých se domníváte, že by mohli mít o PSALTERIUM rovněž zájem.

Požehnané Vánoce a hodně úspěchů na poli duchovní hudby i poli soukromém přeje
Jiří Kub
Místopředseda SDH
šéfredaktor

Pri tejto príležitosti odporúčam navštíviť aj portál duchovnej hudby, kde z bohatého obsahu upozorním aspoň na blog duchovnej hudby.

Mozart online english german

Tématika: Chrámová hudba, Noty o 20:40

Wolfgang Amadeus MozartMedzinárodná nadácia Mozarteum sprístupnila 12.12.2006 na svojich stránkach digitalizovanú kompletnú edíciu diel Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Bärenreiter. Účelom je sprístupniť Mozartovo dielo širokej verejnosti na osobné a študijné účely.

Gregoriana.sk multilingual english german

Tématika: Info o 13:58

Pomocou modulu polyglot sa podarilo upraviť naše stránky tak, aby bolo možné prispievať vo viacerých jazykoch súčasne. Zatiaľ nie je dotiahnuté všetko – zvlášť jednotlivým príspevkom chýbajú ich preklady – ale podmienky sú už vytvorené.

Pribudla teda možnosť zvoliť si jazyk a na základe tejto voľby sa bude stránka hlásiť vo zvolenom jazyku. V tomto jazyku sa zobrazí aj príspevok, ak táto jeho jazyková verzia bude k dispozícii.

Pokúsime sa nové príspevky pridávať v troch jazykových verziách (slovenčina, angličtina, nemčina) a staršie príspevky tiež postupne preložiť. Pripomienky k formuláciám, ako aj pomoc pri prekladaní je vítaná.