Psalterium – new church music magazine

Společnost pro duchovní hudbu nám zaslala nasledujúcu správu, ktorú dávame do pozornosti všetkým záujemcom o chrámovú hudbu: Vážení členové Společnosti pro duchovní hudbu, vážení členové jednoty Musica Sacra, vážení chrámoví i jinak duchovní hudebníci a nečlenové, vážení fandové duchovní hudby vůbec, předem dovolte, abych se omluvil za tento nevyžádaný e-mail, k jakému se neuchyluji často, […]

Continue Reading

Mozart online

Medzinárodná nadácia Mozarteum sprístupnila 12.12.2006 na svojich stránkach digitalizovanú kompletnú edíciu diel Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Bärenreiter. Účelom je sprístupniť Mozartovo dielo širokej verejnosti na osobné a študijné účely.

Continue Reading

Gregoriana.sk multilingual

Pomocou modulu polyglot sa podarilo upraviť naše stránky tak, aby bolo možné prispievať vo viacerých jazykoch súčasne. Zatiaľ nie je dotiahnuté všetko – zvlášť jednotlivým príspevkom chýbajú ich preklady – ale podmienky sú už vytvorené. Pribudla teda možnosť zvoliť si jazyk a na základe tejto voľby sa bude stránka hlásiť vo zvolenom jazyku. V tomto […]

Continue Reading