Festival of gregorian chant english german

Tématika: Podujatia o 19:06

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu sa má konať 18. – 21. októbra v Bratislave. Organizátorom je Agentúra pre spevácke zbory. Zo stránky festivalu citujem:

Poslaním festivalu je podporiť obnovu intepretácie gregoriánskeho chorálu podľa najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie. Gregoriánske scholy sa môžu zúčastniť na festivale buď ako súťažiace alebo ako nesúťažiace scholy. Program pre súťažiace a aj nesúťažiace scholy je spoločný.

Na stránke nájdete pravidlá súťaže, podmienky účasti, program festivalu, prihlášku a informácie o organizátorovi. Chýba informácia o zložení poroty, alebo o spôsobe jej vytvorenia.

Zverejnené podmienky účasti sú podľa môjho názoru v rozpore s poslaním festivalu. Ťažko sa dá považovať za podporu čohokoľvek (okrem záujmov organizátora), ak si účastníci festivalu majú uhradiť všetky náklady spojené s účasťou sami a okrem toho ešte zaplatiť účastnícky poplatok.

Komentáre »

  1. Gregoriana » Festival gregoriánskeho chorálu v Bratislave said,

    17.17.2007 o 16:46

    […] festival gregoriánskeho chorálu o ktorom sme písali v januári sa uskutoční už tento týždeň – 18. – 21. októbra v Bratislave. Organizátorom je Agentúra […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Pridať komentár