Gregorian repertoire english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Zdroje na Webe o 22:56

Zaujímavý index gregoriánskych spevov je k dispozícii na stránke gregorien.info. V databáze je uložený výskyt jednotlivých spevov vo vybranej chorálnej literatúre. Vyhľadávať je možné podľa názvu, typu spevu (Introitus, graduál…), podľa biblických kníh z ktorých pochádzajú texty spevov, podľa literatúry… Väčšina obsahu je vo francúzskom jazyku. Tu je zoznam indexovanej literatúry:

 • Graduale Triplex 1979
 • Esthétique grégorienne Dom Paolo Ferretti,O.S.B. 1938
 • Sémiologie grégorienne Dom Eugène Cardine 1970
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 1 Corso fondamentale Alberto Turco 1991
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 2 Toni e modi Alberto Turco 1991
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 1 Band 1: Grundlagen Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 2 Band 2: Ästhetik Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Introduction à l’interpétation du chant grégorien L. Agustoni/J.B.Göschl – J.Kohlhäufl/D.Saulnier 2001
 • Die rhetorische Komponente in der Notation des Codex 121 von Einsiedeln Godehard Joppich
 • Le chant grégorien Mot et neume Luigi Agustoni 1969
 • Revue grégorienne 1921 – Année 6 – N°1 Norbert Rousseau 1921
 • Los modos gregorianos historia, análisis, estética Jean Jeanneteau 1985
 • Les plus belles mélodies grégoriennes Dom Gajard 1985
 • Confessio et pulchritudo 1-9 Commentaar op de gregoriaanse Mis- en Officiegezangen Nicolaas Boer 1952

Pri spevoch omšového propria je okrem konkrétneho výskytu v Graduale Triplex (Graduale Romanum) uvedené aj jeho použitie pri iných sláveniach.

Jeden komentár »

 1. Agustinus Hari Santosa said,

  15.15.2014 o 12:38

  I’m from Indonesia. Yogyakarta is my city in the island of Java.I’m a Catholic since my youth. I’m now sixty. Really I love “the old” Catholic music, especially Gregorian Chant. Chant is no longer used in the Catholic church of Indonesia. Chant being something obsolete, unsingable in the heart and voice of nowadays parishioners, even the priests. Fortunately I have one thick book of Liber Usualis. So I could learn and practice chant at my home (self study seriously since 2000). Than I join an oldies group of chant lovers. I feel today I could recite chant better and more fluently. But I need other books on chant, if any, that’s also impossible to have or look for in my country. I’ve tried through the internet including this effort. Thank you. Be happiest Easter, April 2014.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Pridať komentár