Gregorian repertoire english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Zdroje na Webe o 22:56

Zaujímavý index gregoriánskych spevov je k dispozícii na stránke gregorien.info. V databáze je uložený výskyt jednotlivých spevov vo vybranej chorálnej literatúre. Vyhľadávať je možné podľa názvu, typu spevu (Introitus, graduál…), podľa biblických kníh z ktorých pochádzajú texty spevov, podľa literatúry… Väčšina obsahu je vo francúzskom jazyku. Tu je zoznam indexovanej literatúry:

 • Graduale Triplex 1979
 • Esthétique grégorienne Dom Paolo Ferretti,O.S.B. 1938
 • Sémiologie grégorienne Dom Eugène Cardine 1970
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 1 Corso fondamentale Alberto Turco 1991
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 2 Toni e modi Alberto Turco 1991
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 1 Band 1: Grundlagen Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 2 Band 2: Ästhetik Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Introduction à l’interpétation du chant grégorien L. Agustoni/J.B.Göschl – J.Kohlhäufl/D.Saulnier 2001
 • Die rhetorische Komponente in der Notation des Codex 121 von Einsiedeln Godehard Joppich
 • Le chant grégorien Mot et neume Luigi Agustoni 1969
 • Revue grégorienne 1921 – Année 6 – N°1 Norbert Rousseau 1921
 • Los modos gregorianos historia, análisis, estética Jean Jeanneteau 1985
 • Les plus belles mélodies grégoriennes Dom Gajard 1985
 • Confessio et pulchritudo 1-9 Commentaar op de gregoriaanse Mis- en Officiegezangen Nicolaas Boer 1952

Pri spevoch omšového propria je okrem konkrétneho výskytu v Graduale Triplex (Graduale Romanum) uvedené aj jeho použitie pri iných sláveniach.

Schola cantus Gregoriani english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Interpreti o 14:01

Schola cantus GregorianiVďaka blogu SDH som sa dozvedel o ďalšom českom súbore, zaoberajúcom sa gregoriánskym chorálom. Schola cantus Gregoriani má na svojej stránke stručný popis súboru a jeho repertoire, fotografie, zvukové ukážky, upozornenia na akcie a niekoľko odkazov na iné stránky.

Festival of gregorian chant english german

Tématika: Podujatia o 19:06

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu sa má konať 18. – 21. októbra v Bratislave. Organizátorom je Agentúra pre spevácke zbory. Zo stránky festivalu citujem:

Poslaním festivalu je podporiť obnovu intepretácie gregoriánskeho chorálu podľa najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie. Gregoriánske scholy sa môžu zúčastniť na festivale buď ako súťažiace alebo ako nesúťažiace scholy. Program pre súťažiace a aj nesúťažiace scholy je spoločný.

Na stránke nájdete pravidlá súťaže, podmienky účasti, program festivalu, prihlášku a informácie o organizátorovi. Chýba informácia o zložení poroty, alebo o spôsobe jej vytvorenia.

Zverejnené podmienky účasti sú podľa môjho názoru v rozpore s poslaním festivalu. Ťažko sa dá považovať za podporu čohokoľvek (okrem záujmov organizátora), ak si účastníci festivalu majú uhradiť všetky náklady spojené s účasťou sami a okrem toho ešte zaplatiť účastnícky poplatok.

Schola Benedicta english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Interpreti o 19:53

Schola benedictaPražský komorný ženský vokálny súbor Schola Benedicta má po dlhšej odmlke zasa svoju internetovú stránku. Nájdete tam informácie o histórii súboru, fotografie a ukážky z koncertnej činnosti, aktuality, ohlasy a recenzie

Umeleckým vedúcim súboru je Jiří Hodina, bývalý člen súboru Schola Gregoriana Pragensis, absolvent odboru dirigovanie gregoriánskeho chorálu na parížskom konzervatóriu (Conservatoire Nationale Superieur de Musique de Paris), ktorého už mali možnosť spoznať aj účastníci nášho kurzu v roku 2005. Do pozornosti odporúčam jeho články.