J538 (Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice)">Kartuziánsky žaltár — graduál J538 (Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice)

Posted in April 17, 2008 at 12:22 PM

Ad Magnificat - feriálne antifóny

Kartuziánsky žaltár — graduál z 15. storočia. Používal sa a pravdepodobne aj vznikol v bývalom Kláštore kartuziánov na Kláštorisku (neďaleko obce Letanovce).
Kódex J538 je momentálne v úschove Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment