Concert Kavečany english german

Tématika: Koncerty, Gregoriana o 12:06

V nedeľu 22.6.2008 o 17:00 vystúpi náš vokálny súbor v mestskej časti Košice – Kavečany. Koncert sa uskutoční v miestnom kostole sv. Petra a Pavla.

Hrou na violoncello sa do programu zapojí aj miestny virtuóz Janko Bogdan a svojim spevom Lucia Vernarská, tiež rodáčka z Kavečian.

Iniciátorom koncertu je miestny farár vdp. Ondrej Nagy.

Program koncertu:

 • Tu es Petrus
  – gregoriánska antifóna zo sviatku sv. Petra a Pavla so žalmom 111 – Beatus vir. Autorom záverečného viachlasu je Víťazoslav Kubička (*1953)
 • Misit Dominus Angelum suum
  – gregoriánska antifóna zo sviatku sv. Petra a Pavla so žalmom 116 – Laudate Dominum. Autorom polyfonických častí je Tomas Luis da Victoria (1548 – 1611)
 • Hodie Simon Petrus
  – gregoriánska antifóna zo sviatku sv. Petra a Pavla a Magnificat. Autorom polyfonických častí je Orlando di Lasso (1532 – 1594)
 • Aurea luce
  – gregoriánsky hymnus zo sviatku sv. Petra a Pavla. Autorom violoncellových medzihier je Víťazoslav Kubička
  – violoncello: Ján Bogdan

 • Skrýše má a paveza má Ty jsi (z cyklu “Biblické písně”) – Antonín Dvořák (1841 – 1904)
  – soprán: Lucia Vernarská, organ: Martin Vernarský

 • Innuebant patri ejus
  – gregoriánska antifóna zo sviatku sv. Jána krstiteľa so žalmom 110 – Dixit Dominus. Autorom polyfonických častí je Orlando di Lasso.
 • Ut queant laxis
  – gregoriánsky hymnus zo sviatku sv. Jána krstiteľa. Polyfonické časti sú od neznámeho autora z 13. storočia.

 • Air zo suity D-dur BWV 1068 – J. S. Bach (1685 – 1750)
  – violoncello: Ján Bogdan, organ: Jana Bogdanová
 • Hospodin jest můj pastýř (z cyklu “Biblické písně”) – Antonín Dvořák
  – soprán: Lucia Vernarská, organ: Martin Vernarský

 • Fortem virili pectore – Fabio Fresi (*1979)
 • Gustate et videte – Fabio Fresi
 • Sanctus – Víťazoslav Kubička


RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Pridať komentár