Benefit Concert Košice – Terasa

Košice - TerasaV spolupráci s farnosťou Košice-Terasa a so Špeciálnou základnou školou na Inžinierskej ulici pripravujeme benefičný koncert.

Uskutoční sa v nedeľu 28.9.2008 o 19:00 po sv. Omši v kostole sv. Gorazda a spoločníkov (Terasa), Košice.

Dobrovoľné vstupné bude použité na nákup učebných pomôcok pre deti s ťažkým mentálnym postihnutím.

Program bude zostavený najmä zo spevov ku cti sv. Anjelov a Panny Márie. Zazneje gregoriánsky chorál, renesančná polyfónia, spevy východných cirkví, ale i zborové skladby súčasných autorov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *