Benefit Concert Košice – Terasa

V spolupráci s farnosťou Košice-Terasa a so Špeciálnou základnou školou na Inžinierskej ulici pripravujeme benefičný koncert. Uskutoční sa v nedeľu 28.9.2008 o 19:00 po sv. Omši v kostole sv. Gorazda a spoločníkov (Terasa), Košice. Dobrovoľné vstupné bude použité na nákup učebných pomôcok pre deti s ťažkým mentálnym postihnutím. Program bude zostavený najmä zo spevov ku […]

Continue Reading