Gregorian Chant Days in Košice english german

Tématika: Kurzy, Gregoriánsky chorál o 21:58

Podujatie s názvom

Dni gregoriánskeho spevu v Košiciach

sa bude v našom meste konať v dňoch 2. – 4. februára 2009. Hlavným “ťahákom” tohoto podujatia je medzinárodne uznávaný taliansky špecialista Nino Albarosa.

Nino Albarosa, je profesorom paleografie a gregoriánskej semiológie na Università degli Studi di Udine a profesorom gregoriánskeho chorálu na Pontifikálnom inštitúte posvätnej hudby vo Vatikáne.Zvukové ukážky práce tohoto majstra si môžete vypočuť napr. na stránke Pontifikálneho inštitútu posvätnej hudby (hľadajte Albarosa), alebo tu. Pán profesor sa môže pochváliť aj tým, že jeho učiteľom bol Dom Eugène Cardine, zakladateľ gregoriánskej semiológie.

Predbežný program podujatia je stanovený takto:

Pondelok 2. 2. 2009

 • 10:00 – 11:30 Štátne Konzervatórium Košice – prednáška o interpretácii, spôsobe spevu a prednesu gregoriánskeho spevu, technika spevu gregoriánu
 • 16:00 -17:00 Teologická fakulta Košice – Cvičenia I. – zamerané na interpretáciu gregoriánskych spevov na sviatok Obetovania Pána
 • 17:00 – 17:15 prestávka
 • 17:15 -18:00 Cvičenia II. – spevy ordinária omše
 • 18:30 Latinská sv. omša s gregoriánskymi spevmi v Michalskej kaplnke. Hlavný celebrant prof. ThDr. A. Konečný, PhD.

Utorok 3. 2. 2009

 • 10:00 – 11:30 Štátne Konzervatórium Košice – prednáška o neumatickej notácii, historickom vývine gregoriánskych spevov a formovaní repertoáru, semiologia
 • 16:00 -17:00 Teologická fakulta Košice – Cvičenia III. – zamerané na interpretáciu gregoriánskych spevov na sviatky mučeníkov
 • 17:00 – 17:15 prestávka
 • 17:15 -18:00 Cvičenia IV. – spevy própria omše
 • 18:30 Latinská sv. omša s gregoriánskymi spevmi v Michalskej kaplnke. Hlavný celebrant Dr. J. Veľbacký.

Streda 4. 2. 2009

 • 16:00 -17:00 Teologická fakulta Košice – Cvičenia V. – zamerané na interpretáciu gregoriánskych spevov štvrtej férie 4. týždňa v období cez rok
 • 17:00 – 17:15 prestávka
 • 17:15 -18:00 Cvičenia VI. – spevy omše
 • 18:30 Latinská sv. omša s gregoriánskymi spevmi v Michalskej kaplnke. Hlavný celebrant arcibiskup Mons. A. Tkáč.

Program je ešte možné mierne prispôsobiť podľa požiadaviek a dispozícií účastníkov. Prosíme preto záujemcov o účasť na tomto podujatí o vyjadrenie záujmu zaslaním jednoduchej správy na adresu
dni2009@gregoriana.sk. Zaslaním mailovej správy alebo pridaním komentára k tomuto príspevku môžete aj vyjadriť svoje návrhy alebo pripomienky.

Podujatie organizuje Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Gregoriana.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Pridať komentár