Gregoriani Cantus english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Notácia, Zdroje na Webe o 0:30

Juan Andrés Alzate P. (Medellín, Kolumbia), autor fontu Festa Dies pre kvadratickú notáciu má teraz svoju webstránku s názvom Gregoriani Cantus. Okrem spomenutého fontu je tam niekoľko odkazov na iné užitočné zdroje.

Quadratic notation using font Festa Dies

UPRAVENÉ 1.3.2009