Trojičná nedeľa u premonštrátov

Tématika: Pripravujeme, Gregoriana o 23:02

V nedeľu 30.5. na sviatok Najsvätejšej Trojice bude náš vokálny súbor spievať pri odpustovej svätej Omši v kostole Premonštrátov v Košiciach. Omša sa začína o 16:00. Srdečne pozývame!

V nedeľu 30.5. a 6.6. sa nekonajú latinské sv. Omše v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Concert for Kyrgyzstan english german

Tématika: Pripravujeme, Koncerty, Gregoriana o 20:10

Náš vokálny súbor vystúpi v sobotu 29.5.2010 v rámci benefičného koncertu organizovaného košickými Jezuitmi. Páter Dušan Bezák nám k tomuto koncertu napísal:

Táto misia je trochu zabudnutá a ľudia tam sa potešia každej prejavenej podpore. Misia je zverená z väčšej časti jezuitom, ale sú tam aj diecézni kňazi a školské sestry Františkánky, štyri, ktoré sú všetky zo Slovenska. Spolu je duchovných t.č. v tejto misii asi dvanásť.

Minulý rok z našej zbierky išli financie, asi 3500€, na kúpu mikrobusu. Tieto financie sme zbierali nielen na koncerte, ale až do konca septembra a to od rôznych dobrodincov. Prispeli aj jezuitské komunity v Prešove a Ružomberku, podobne to bude aj tento rok.

Tento rok pôjdu financie na vybavenie duchovno rehabilitačného centra pri jazere Issyk kul. Celá misia žije len z podpory miestnych veriacich a zahraničnej pomoci.

Koncert pre Kirgizstan

Paléographie musicale english german

Tématika: Rukopisy, Musicology o 22:30

Paleographie musicale

Na internetovej stránke kláštora v Solesmes – Francúzsko (ktorý tohto roku oslavuje 1000 rokov od založenia v roku 1010) sa môžeme dočítať:

V roku 1833 sa mladý kňaz z diecézy Le Mans, Dom Prosper Guéranger podujal obnoviť benediktínsky rehoľný život na mieste starého kláštora v Solesmes po štyridsiatich rokoch odmlky v dôsledku francúzskej revolúcie. Postavil sa za obnovenie gregoriánskeho spevu a s entuziazmom začal túto myšlienku uskutočňovať, žiadajúc svojich spolubratov aby pri prednese rešpektovali prvoradosť textu, výslovnosť, prízvuky a frázovanie, s prihliadnutím na zachovanie zrozumiteľnosti v záujme služby modlitbe. Do rúk jedného z bratov zveril Dom Guéranger aj úlohu obnoviť autentické chorálne melódie.

Znaky zo starých rukopisov podobné “drobným mušincom” boli v tom čase nerozlúštiteľné. Čoskoro však objav fotografie priniesol so sebou nečakané výhody. Postupne sa podarilo v Solesmes vybudovať zbierku najdôležitejších rukopisov liturgického spevu z knižníc celej Európy, ktorá vo svete nemá obdobu. Toto je genéza paleografie v Solesmes.

Prvá čať Paléographie musicale bola vydaná v roku 1889. Cieľom tejto edície je zverejnenie najdôležitejších rukopisov latinského liturgického spevu. Dnes je nám dvanásť zväzkov Paléographie musicale dostupných vďaka Internet Archive online.

Toto je zoznam dostupných zväzkov:

Pokračovanie tohto príspevku »

Musicologie médiévale english german

Tématika: Musicology o 22:25

Musicologie médiévale:

Hoc rete factum est ut musicologae mediaevisti, gregorianistae et aliae personae quae gregorianum vel mediaevalem cantum amant inter se facile communicare possint.

Hoc rete poterit sic unusquisque non tantum optime dare operam, ut cognoscatur opus suum sed etiam cum hominibus novissime cognitis convenire.

Nolite haesitare ut aliis membris vocetis…

Táto sieť vznikla za účelom prepojenia muzikológov špecializovaných na stredovekú hudbu a gregoriánsky spev medzi sebou, ako aj s ostatnými záujemcami o tento druh hudby.

Liturgovia sú samozrejme rovnako vítaní.

Pomocou tejto siete môžete ostatných informovať o svojej práci a získať nové kontakty.

Neváhajte prizvať k nám ďalších záujemcov…