Trojičná nedeľa u premonštrátov

Posted in Comming soon, Gregoriana at 11:02 PM

V nedeľu 30.5. na sviatok Najsvätejšej Trojice bude náš vokálny súbor spievať pri odpustovej svätej Omši v kostole Premonštrátov v Košiciach. Omša sa začína o 16:00. Srdečne pozývame!

V nedeľu 30.5. a 6.6. sa nekonajú latinské sv. Omše v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment