Completorium Cassoviense

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense, Events March 23, 2011 at 7:27 PM

Všetkých srdečne pozývame na spoločné slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine  v nedeľu 3. apríla 2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala, archanjela v Košiciach.

Po skončení kompletória vokálny súbor Gregoriana uvedie zrejme najslávnejšiu skladbu hudobnej renesancie — deväťhlasné “Miserere” talianskeho skladateľa Gregoria Allegriho.

Doplnené 3.4.2011:

Tu si môžete stiahnuť brožúrku ku kompletóriunávod na čítanie kvadratickej notácie.