Completorium Cassoviense

Všetkých srdečne pozývame na spoločné slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine  v nedeľu 3. apríla 2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala, archanjela v Košiciach.

Po skončení kompletória vokálny súbor Gregoriana uvedie zrejme najslávnejšiu skladbu hudobnej renesancie – deväťhlasné “Miserere” talianskeho skladateľa Gregoria Allegriho.

Doplnené 3.4.2011:

Tu si môžete stiahnuť brožúrku ku kompletóriu a návod na čítanie kvadratickej notácie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *