Completorium Cassoviense

Všetkých srdečne pozývame na spoločné slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine  v nedeľu 3. apríla 2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala, archanjela v Košiciach. Po skončení kompletória vokálny súbor Gregoriana uvedie zrejme najslávnejšiu skladbu hudobnej renesancie – deväťhlasné “Miserere” talianskeho skladateľa Gregoria Allegriho. Doplnené 3.4.2011: Tu si môžete stiahnuť brožúrku ku kompletóriu a návod na […]

Continue Reading