Completorium Cassoviense 4

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 12:47 AM

Júlové completorium sa bude konať v nedeľu 3.7. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplAnnDomII.pdf

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sme sa do koncertnej polhodinky rozhodli zaradiť spevy východného obradu v staroslovienčine a v gréčtine.

Completorium Cassoviense 3

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 5:19 PM

V poradí tretie slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine sa bude konať v kaplnke sv. Michala v nedeľu 12.6.2011 o 19:00. Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplPasDomII.pdf

Kompletórium doplníme o koncertnú polhodinku so spevmi zo sviatkov Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého.