Completorium Cassoviense 4

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 12:47 AM

Júlové completorium sa bude konať v nedeľu 3.7. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplAnnDomII.pdf

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sme sa do koncertnej polhodinky rozhodli zaradiť spevy východného obradu v staroslovienčine a v gréčtine.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment