Completorium Cassoviense 4

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense Juni 30, 2011 um 0:47

Júlové completorium sa bude konať v nedeľu 3.7. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplAnnDomII.pdf

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sme sa do koncertnej polhodinky rozhodli zaradiť spevy východného obradu v staroslovienčine a v gréčtine.

Completorium Cassoviense 3

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense Juni 7, 2011 um 17:19

V poradí tretie slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine sa bude konať v kaplnke sv. Michala v nedeľu 12.6.2011 o 19:00. Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplPasDomII.pdf

Kompletórium doplníme o koncertnú polhodinku so spevmi zo sviatkov Nanebovstúpenia PánaZoslania Ducha Svätého.