Completorium Cassoviense 5

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 3:54 PM

Augustové completorium sa bude konať v nedeľu 7.8. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplAnnDomII.pdf

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment