Completorium Cassoviense 5

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense um 15:54

Augustové completorium sa bude konať v nedeľu 7.8. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplAnnDomII.pdf