Completorium Cassoviense 7

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 10:24 AM

Októbrové kompletórium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu 9.10.2011 o 19:00 na obvyklom mieste – v kaplnke sv. Michala v Košiciach.

V koncertnej polhodinke sa zameriame na sviatky sv. anjelov, sv. Františka z Assisi a ružencovej Panny Márie.

Na stiahnutie: Brožúrka k sláveniu kompletória; októbrový plagát

Novembrové kompletórium plánujeme na 13.11.2011.