Completorium Cassoviense 7

Októbrové kompletórium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu 9.10.2011 o 19:00 na obvyklom mieste – v kaplnke sv. Michala v Košiciach. V koncertnej polhodinke sa zameriame na sviatky sv. anjelov, sv. Františka z Assisi a ružencovej Panny Márie. Na stiahnutie: Brožúrka k sláveniu kompletória; októbrový plagát Novembrové kompletórium plánujeme na 13.11.2011.

Continue Reading