Completorium Cassoviense 9

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 8:38 AM

Adventné kompletórium sa uskutoční v nedeľu 4.12.2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. V koncertnej polhodinke zaspievame slávne “O – antifóny“, “Veni Emmanuel” z trinásteho storočia a ďalšie spevy adventného obdobia.

Stiahnite si:

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment