Completorium Cassoviense 9

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense um 8:38

Adventné kompletórium sa uskutoční v nedeľu 4.12.2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. V koncertnej polhodinke zaspievame slávne “O – antifóny“, “Veni Emmanuel” z trinásteho storočia a ďalšie spevy adventného obdobia.

Stiahnite si:

Literárno hudobný večer

abgelegt in In Vorbereitung um 21:22

OZ Victorias a OZ Filharmónia v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice organizujú v pondelok 28.11.2011Literárno hudobný večer” na ktorom vystúpi aj vokálny súbor Gregoriana. Viac sa dozviete po kliknutí na priložené obrázky:

Completorium Cassoviense 8

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense um 8:29

Posledné kompletórium v cezročnom období uvedieme v najbližšiu nedeľu – 13.11.2011 o 19:00 v kaplnke sv. Michala. Toto naše podujatie je tentoraz zaradené do Festivalu sakrálneho umenia. V koncertnej polhodinke sa zameriame najmä na sviatok “Všetkých svätých”, “Pamiatku zosnulých” a na sviatok sv. Alžbety uhorskej.

Brožúrka k sláveniu kompletória; novembrový plagát; program festivalu;