Completorium Cassoviense 12

Posted in Comming soon, Completorium Cassoviense at 7:36 PM

Sistine ChapelNajbližšie completorium sa bude konať už túto nedeľu, 11.3.2012 o 19:00 tradične v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Do koncertnej polhodinky chystáme (opäť po roku) Allegriho Miserere a ďalšie spevy pôstneho obdobia.

Na stiahnutie: plagátik, brožúrka.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment