Completorium Cassoviense 15

abgelegt in In Vorbereitung, Completorium Cassoviense Juni 5, 2012 um 14:05

Júnové kompletórium sa uskutoční už v túto nedeľu — 10.6.2012 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V koncertnej polhodinke sa zameriame na sviatok “Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi”.

Na stiahnutie: brožúrka, plagát

Návod na použitie” kompletória čítajte tu. :)