Completorium Cassoviense 17

Posted in Completorium Cassoviense August 15, 2012 at 7:45 PM

Augustové kompletórium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu: 19.8. o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach. Dovidenia.