Completorium Cassoviense 17

abgelegt in Completorium Cassoviense um 19:45

Augustové kompletórium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu: 19.8. o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach. Dovidenia.