Completorium Cassoviense 17

abgelegt in Completorium Cassoviense August 15, 2012 um 19:45

Augustové kompletórium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu: 19.8. o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach. Dovidenia.