Completorium Cassoviense 18

Posted in Completorium Cassoviense at 11:14 PM

Septembrové completorium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu – 16.9.2012 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Hlavnou témou koncertnej polhodinky bude sviatok “Povýšenia sv. Kríža” (14. september).

Viac si o tomto našom pravidelnom podujatí môžete prečítať v článku Completorium Cassoviense. Ďalšie plánované termíny sú 14.10.2012 a 18.11.2012.

Koncert pre rádio Devín

Posted in Comming soon, Concerts at 1:56 PM

V utorok 11.9.2012 o 19:00 si môžete na rádiu Devín vypočuť záznam koncertu vokálneho súboru Gregoriana. Ak si chcete vychutnať  aj atmosféru a zvukovú kvalitu živého priestoru, príďte v nedeľu 9.9. o 17:30 do kaplnky sv. Michala archanjela v Košiciach. V programe zazneje gregoriánsky chorál, renesančná polyfónia (Josquin, Monte) a chrámová zborová tvorba súčasných autorov (Busto, Dubra, Fresi, Lukáš, Raminsh).

Texty ku koncertu.