Completorium Cassoviense 18

Septembrové completorium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu – 16.9.2012 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Hlavnou témou koncertnej polhodinky bude sviatok “Povýšenia sv. Kríža” (14. september). Viac si o tomto našom pravidelnom podujatí môžete prečítať v článku Completorium Cassoviense. Ďalšie plánované termíny sú 14.10.2012 a 18.11.2012.

Continue Reading

Koncert pre rádio Devín

V utorok 11.9.2012 o 19:00 si môžete na rádiu Devín vypočuť záznam koncertu vokálneho súboru Gregoriana. Ak si chcete vychutnať  aj atmosféru a zvukovú kvalitu živého priestoru, príďte v nedeľu 9.9. o 17:30 do kaplnky sv. Michala archanjela v Košiciach. V programe zazneje gregoriánsky chorál, renesančná polyfónia (Josquin, Monte) a chrámová zborová tvorba súčasných autorov […]

Continue Reading