Completorium Cassoviense 18

Posted in Completorium Cassoviense at 11:14 PM

Septembrové completorium sa uskutoční v najbližšiu nedeľu – 16.9.2012 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Hlavnou témou koncertnej polhodinky bude sviatok “Povýšenia sv. Kríža” (14. september).

Viac si o tomto našom pravidelnom podujatí môžete prečítať v článku Completorium Cassoviense. Ďalšie plánované termíny sú 14.10.2012 a 18.11.2012.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment