Celoštátna prehliadka speváckych zborov – výsledky

Ako sme vás informovali v predchádzajúcom príspevku, vokálny súbor Gregoriana sa v sobotu 20. októbra zúčastnil celoštátnej súťažnej prehliadky speváckych zborov dospelých v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 9 slovenských zborov. Hodnotenie poroty v zložení Mgr Eva Zacharová, Dr. Alfonz Poliak, doc. Štefan Sedlický bolo nasledovné (v poradí vyhlasovania výsledkov): Campana (Breznička) – tretie pásmo […]

Continue Reading

Completorium Cassoviense 19

Prijmite pozvanie na ďalšie kompletórium, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. októbra o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. V koncertnej polhodinke uvedieme niekoľko spevov zo spišských kódexov z 15. storočia: zo Spišského antifonára a zo Spišského graduála Juraja z Kežmarku. O spišských kódexoch sa môžete viac dozvedieť v závere príspevku Evy Veselovskej. O pravidelnom […]

Continue Reading