Celoštátna prehliadka speváckych zborov — výsledky

Posted in Gregoriana October 27, 2012 at 1:49 PM

Ako sme vás informovali v predchádzajúcom príspevku, vokálny súbor Gregoriana sa v sobotu 20. októbra zúčastnil celoštátnej súťažnej prehliadky speváckych zborov dospelých v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 9 slovenských zborov. Hodnotenie poroty v zložení Mgr Eva Zacharová, Dr. Alfonz Poliak, doc. Štefan Sedlický bolo nasledovné (v poradí vyhlasovania výsledkov):

  • Campana (Breznička) — tretie pásmo
  • Hron (Banská Bystrica) — tretie pásmo
  • Cantica (Močenok) — druhé pásmo
  • Tempus (Bratislava) — druhé pásmo
  • Rozkvet (Prievidza) — prvé pásmo
  • Chorus Salvatoris (Bratislava) — prvé pásmo
  • Gregoriana (Košice) — prvé pásmo a cena Speváckeho zboru slovenských učiteľov za hlasovú kultúru
  • Omnia (Žilina) — prvé pásmo s pochvalou poroty a cena primátora mesta Banská Bystrica
  • Collegium Technicum (Košice) — prvé pásmo s pochvalou poroty a cena Hudobného fondu

Vypočujte si krátku reportáž zo súťaže odvysielanú na rádiu Devín: celostatna prehliadka zborov.mp3

Na stránke Stredoslovenského osvetového strediska si môžete pozrieť oficiálne výsledkyfotografie z podujatia.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment