Completorium Cassoviense 19

Posted in Completorium Cassoviense at 8:33 AM

Prijmite pozvanie na ďalšie kompletórium, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. októbra o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. V koncertnej polhodinke uvedieme niekoľko spevov zo spišských kódexov z 15. storočia: zo Spišského antifonára a zo Spišského graduála Juraja z Kežmarku.

O spišských kódexoch sa môžete viac dozvedieť v závere príspevku Evy Veselovskej. O pravidelnom podujatí Completorium Cassoviense si môžete prečítať v rovnomennom článku.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment