Celoštátna prehliadka speváckych zborov — výsledky

Tématika: Gregoriana Október 27, 2012 o 13:49

Ako sme vás informovali v predchádzajúcom príspevku, vokálny súbor Gregoriana sa v sobotu 20. októbra zúčastnil celoštátnej súťažnej prehliadky speváckych zborov dospelých v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 9 slovenských zborov. Hodnotenie poroty v zložení Mgr Eva Zacharová, Dr. Alfonz Poliak, doc. Štefan Sedlický bolo nasledovné (v poradí vyhlasovania výsledkov):

  • Campana (Breznička) — tretie pásmo
  • Hron (Banská Bystrica) — tretie pásmo
  • Cantica (Močenok) — druhé pásmo
  • Tempus (Bratislava) — druhé pásmo
  • Rozkvet (Prievidza) — prvé pásmo
  • Chorus Salvatoris (Bratislava) — prvé pásmo
  • Gregoriana (Košice) — prvé pásmo a cena Speváckeho zboru slovenských učiteľov za hlasovú kultúru
  • Omnia (Žilina) — prvé pásmo s pochvalou poroty a cena primátora mesta Banská Bystrica
  • Collegium Technicum (Košice) — prvé pásmo s pochvalou poroty a cena Hudobného fondu

Vypočujte si krátku reportáž zo súťaže odvysielanú na rádiu Devín: celostatna prehliadka zborov.mp3

Na stránke Stredoslovenského osvetového strediska si môžete pozrieť oficiálne výsledkyfotografie z podujatia.

Celoštátna prehliadka speváckych zborov

Tématika: Pripravujeme Október 15, 2012 o 11:45

V sobotu 20.12.2012 sa v Banskej Bystrici uskutoční celoštátna prehliadka speváckych zborov dospelých. Prehliadky sa zúčastní 9 zborov z rôznych krajov Slovenska vrátane vokálneho súboru Gregoriana. Podrobnejšie informácie hľadajte na plagáte. Dovidenia v Banskej Bystrici!

plagat

Completorium Cassoviense 19

Tématika: Completorium Cassoviense Október 8, 2012 o 8:33

Prijmite pozvanie na ďalšie kompletórium, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. októbra o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. V koncertnej polhodinke uvedieme niekoľko spevov zo spišských kódexov z 15. storočia: zo Spišského antifonára a zo Spišského graduála Juraja z Kežmarku.

O spišských kódexoch sa môžete viac dozvedieť v závere príspevku Evy Veselovskej. O pravidelnom podujatí Completorium Cassoviense si môžete prečítať v rovnomennom článku.