Completorium Cassoviense 20

Posted in Completorium Cassoviense at 2:44 PM

Dvadsiate completorium sa uskutoční v nedeľu 18.11.2012 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela. Toto naše podujatie sa tentoraz koná ako súčasť košického Festivalu sakrálneho umenia.

V koncertnej polhodinke sa okrem iného budeme venovať sviatkom sv. Alžbety, sv. Martina a sviatku Všetkých svätých.

Prečítajte si viac o podujatí Completorium Cassoviense.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment