Košice 2013 slovak english

abgelegt in In Vorbereitung, Konzerte um 13:29

Completorium Cassoviense 22

abgelegt in Completorium Cassoviense um 7:57

Gregoriana želá všetkým svojim priaznivcom všetko dobré v Novom Roku 2013!

Zároveň prijmite pozvanie na vianočné completorium, ktoré sa uskutoční vo sviatok Zjavenia Pána (troch kráľov) – v nedeľu 6.1.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.