Košice 2013 english

Tématika: Pripravujeme, Koncerty o 13:29

Naše mesto – Košice – sa stalo spolu s francúzskym Marseille Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013. Otvárací ceremoniál a množstvo sprievodných akcií sa uskutoční 19. a 20. januára 2013. Jednou z týchto sprievodných akcií bude aj koncert vokálneho súboru Gregoriana v sobotu 19.1.2013 o 17:15 v Dóme sv. Alžbety.

V programe odznejú gregoriánske spevy ku cti patrónky mesta a katedrály – sv. Alžbety, renesančná polyfónia z Košických polyfónnych zborníkov zo 16. storočia ale aj sakrálne diela súčasných autorov.

Srdečne pozývame všetkých Košičanov aj návštevníkov Košíc!

Completorium Cassoviense 22

Tématika: Completorium Cassoviense o 7:57

Gregoriana želá všetkým svojim priaznivcom všetko dobré v Novom Roku 2013!

Zároveň prijmite pozvanie na vianočné completorium, ktoré sa uskutoční vo sviatok Zjavenia Pána (troch kráľov) – v nedeľu 6.1.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.