Completorium Cassoviense 23

Posted in Completorium Cassoviense at 6:45 AM

Februárové completorium sa koná už v najbližšiu nedeľu: 10.2.2013 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.

Bližšie informácie o tomto našom pravidelnom podujatí nájdete na stránke Completorium Cassoviense.