Completorium Cassoviense 25

Posted in Completorium Cassoviense April 3, 2013 at 11:14 AM

Aprílové — veľkonočné completorium sa uskutoční v nedeľu 7.4.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.