Completorium Cassoviense 25

abgelegt in Completorium Cassoviense um 11:14

Aprílové – veľkonočné completorium sa uskutoční v nedeľu 7.4.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.